Kushtet e Perdorimit

Kushtet e përgjithshme te faqes qe përmban rregullat për trajtimin dhe konsumit të burimeve nga çdo vend vizitor / përdorues. Është e domosdoshme që të gjithë të bëhen të njohur me ato para se të perdorin Website dhe burimet e albet.do.am.

Përdorimi i shërbimeve në internet është shprehur në publikimin e informacionit në lidhje me ndeshjet e ardhshme të futbollit, Informacionit dhe Statistikës. Administrator i sitit, i cili ofron shërbimet është albet.do.am. Të gjithë vizitorët në faqen tonë të konsiderohen anëtarë të burimeve tona.

Çdo vizitor ka të drejtë të regjistrohen vetëm një herë.

Kur të dhënat e pasakta hyjnë në mosperputhje a qasjes atehere administratoret, mund ti kufizojne ose të mbyllin pa njoftim paraprak llogarine e përdoruesit. Vizitorët në këtë faqe interneti nuk do të kërkohet të rregjistrohen ose jepni ndonjë informacion në lidhje me çdo personalitet. Rregjistrimi është i detyrueshëm për të vizitorëve / shfrytëzuesi i faqes dhe gëzojnë shërbimet tona shtesë. Informacione të plota në faqen e internetit merr çdo vizitori i rregjistruar. Për tu rregjistruar ne faqe ne kerkojme informacion personal për përdoruesit, të cilat do të përdorin vetëm albet.do.am në përputhje me dispozitat e mbrojtjen e të dhënave personale. Në rast të mospajtimit përdoruesi/e ka te nevojshme për të njoftuar administratorin e sitit me anë të na kontaktoni . Site albet.do.am ka ofruar qasje të lirë në internet te informacioneve sportive dhe parashikime në lidhje me ndeshjet e cdo dite, albet.do.am mbledh dhe ruan të dhënat personale të secilit përdorues në faqen e internetit në pajtim të plotë me dispozitat e mbrojtjen te të dhënave personale. Të dhënat e paraqitura jane mbledhur dhe ruajtur në kompjuter dhe në kopje të shumta letër. Të dhënat e përdorura për qëllime statistikore. Albet.do.am nuk mban asnjë përgjegjësi ose kompensim nëse emrin dhe fjalëkalimin e përdorura nga një person tjetër. Sigurimi i burimeve albet.do.am nuk ka si qëllim të nxis përdoruesit per venie bastesh ose aktivitete të tjera kumar. Krijuar për qëllime edukative dhe argëtuese albet.do.am nuk është përgjegjëse për ndonjë humbje materiale apo te tjera që rrjedhin nga faqja e saj. Albet.do.am ka kompetenca për të kufizuar qasjen në të gjitha ose një pjesë e shërbimit, dhe për të përfunduar me individin apo gjithë përdoruesit / vizitorët. Administratori i faqes nuk është përgjegjës për saktësinë e informacionit të botuar albet.do.am zotërojnë të drejtat për tekst dhe grafikë të faqes, e cila i është referuar autorit. Site është duke përdorur lajme dhe informata nga burime të tjera në internet. Ato janë të rreshtuara si autorë në çdo materiali të përdorur nga burime të tjera. Përdorimi i materialeve është e lejuar vetëm pas pëlqimit me shkrim të amdministratoreve.

Këto termat dhe kushtet e përgjithshme në fuqi që nga Janar 2010.

Faleminderit

Staffi I AlbaniaBet